Opstellingen & Systemisch werk

Jij bent onderdeel van meerdere systemen. Natuurlijk is er jouw familiesysteem, maar denk ook aan organisaties, opleidingen, hobby’s, enzovoorts. Allemaal systemen waar jij mee verbonden bent. De patronen en dynamieken die in deze systemen spelen, hebben onbewust veel invloed op jouw leven. Dit gaat bijvoorbeeld over de plek die je inneemt in een systeem, je overtuigingen en welk gedrag je laat zien.

De patronen en dynamieken kunnen voor je werken en handig zijn. Het kan ook zijn dat ze je belemmeren in je leven en je tegenhouden om je eigen pad te volgen. Met systemisch werk maken we zichtbaar welke patronen en dynamieken er spelen en wat de oorsprong hiervan is.

Door middel van de methode opstellingen krijg je inzicht en ontstaat er ruimte om niet meer vanuit het patroon te handelen, maar vanuit vrijheid. Een krachtige methode die kan bijdragen aan verandering.

Er zijn verschillende vormen van opstellingen: loopbaanopstellingenorganisatieopstellingen en familieopstellingen. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Ik denk graag met je mee over wat passend is.

Loopbaanopstellingen

Met een loopbaanopstelling krijg je zicht op de patronen die jouw loopbaan beïnvloeden. We onderzoeken hoe jouw loopbaan zich tot nu toe ontwikkeld heeft. Je ontdekt waar blokkades zitten, waar energie zit en waar niet. Je krijgt meer inzicht in jouw potentieel.

Het effect van een loopbaanopstelling is dat je meer bewustwording krijgt en vanuit daar een beweging kan maken. Nadien is het vaak makkelijker om een keuze te maken, omdat je bijvoorbeeld beter voelt wat je wilt.

Heb je een vraag over jouw loopbaan en wil je graag helderheid? Een loopbaanopstelling kan je dit geven.

Het is mogelijk om opstellingen als onderdeel van één van de trajecten te doen, maar het kan ook als losse sessie. Dit duurt ongeveer 2 uur en kan zowel op locatie in Groningen als online. 

Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een krachtig middel om in korte tijd informatie zichtbaar te maken voor een organisatie of een team. Het kan een handige tool zijn om een probleem op te lossen.

De mogelijkheden zijn breed. Het kan ingezet worden bij bijvoorbeeld teams, processen, projecten, adviseurs en fusies. Voor zzp’ers is het ook een mooie methode om keuzes te kunnen maken.

Ben je bijvoorbeeld oprichter, leidinggevende, adviseur of teamlid en is er iets waar je graag helderheid over wil?

Een organisatieopstelling kan je inzicht geven, zodat je vanuit daar stappen kan zetten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om organisatieopstellingen in te zetten, bijvoorbeeld incompany, teamdagen, workshops en individuele sessies. Ik denk met je mee en kijk graag samen met jou wat het meest passend is voor de situatie.

Familieopstellingen

Met een familieopstelling kun je een persoonlijke vraag onderzoeken. Deze vorm van opstellen geeft vaak verbluffend weer hoe de verhoudingen en onderliggende patronen in jouw familiesysteem zijn.

Het wordt zichtbaar door de vraag die je stelt, het innerlijke beeld dat jij hebt van jouw familiesysteem en de energie die ontstaat in een familieopstelling.

Een familieopstelling geeft inzicht en werkt na afloop vaak nog wat langer door.

Er ontstaat bewustwording en helderheid. Je gaat met nieuwe ogen kijken.

Het is mogelijk om deel te nemen aan een workshop familieopstellingen. Dit organiseer ik vanuit De Liefdespraktijk. Je kunt ook één op één met mij werken in een sessie. Dit duurt ongeveer 2 uur en kan zowel op locatie in Groningen als online.

Missie

Ik geloof er in dat jij vanuit je essentie kan leven en werken. Het is al aanwezig in jou, maar soms is er iets nodig om jouw potentieel te ontdekken en ontwikkelen. Zodat je vanuit je hart kan werken. Voor jou beter én voor de wereld om je heen.